To [email]: Message:
From [email]:
To [name]:
From [name]:
  HTML email

Vize společnosti VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ

Dlouhodobě vytvářet kreativní a efektivní systém marketingu, řízení, koordinace a prodeje veškerých existujících aktivit a služeb cestovního ruchu na vysoké odborné úrovni, s důrazem zejména na potřeby návštěvníků, turistů, cestovatelů a společné priority všech dotčených subjektů cestovního ruchu v partnerských regionech v ČR i v zahraničí, v kterých společnost podniká. Maximálně přitom využívat potenciál cestovního ruchu těchto regionů. S tímto systémem dlouhodobě působit na domácí i zahraniční cílové skupiny návštěvníků, turistů a cestovatelů.

Zásady podnikatelské činnosti společnosti VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ mimo jiné zdůrazňují, že společnost VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ neupřednostňuje krátkodobý zisk na úkor dlouhodobého úspěšného rozvoje. Projekty a aktivity společnosti jsou nadčasové, respektují rovné příležitosti a nepodléhají politickým trendům. Společnost VK s.r.o. si je vědoma své zodpovědnosti i vůči dnes již desetitisícům svých klientů a obchodních partnerů a otevřeně bojuje proti současné ohromující byrokratizaci a politizaci nejen cestovního ruchu, ale i celého našeho občanského života.

Tým VK

19:25:57 - 15.12.08 - David - Fakta oVK - 11530x