Co je to "Valašské království"

Ptáte se co to vlastně je to VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ? Kdo mu „vládne“? Komu patří?
Takže pěkně postupně… Projekt VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ začal vznikat v roce 1997 jako projekt na propagaci a rozvoj regionu Beskyd a Valašska. Při výběru území VK jsme vycházeli z etnografických map z archivu VMP (Valašského muzea v přírodě) a myšlenky spojitosti regionu z hlediska cestovního ruchu. Klíčová pro nás byla etnografická mapa vytvořená dle „vědomí sounáležitosti obyvatel“. Tuto mapu jsme také poprvé použili a jí jsme definovali území VK. Území jsme rozšiřovali teprve později na základě zájmu jednotlivých měst a obcí, které chtěly být součástí království (např. Příbor, Nový Jičín, Holešov apod.). VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ je již dnes dynamicky se rozvíjející ucelenou platformou prezentace a poznávání regionu. Každá oblast, kterou může být region vnímám, bude postupně mít svůj „valašský královský“ produkt. Již existují pasy Valašského království, imigrační podmínky, královská měna jurovalšár, známky, noviny atd. a chystáme toho pro Vás ještě mnohem více. Aktuální novinky vždy naleznete na našich webových stránkách.

Kdo vládne Valašskému království? Ať už do Vás média hustí cokoliv, jsme klasickou společností s ručením omezeným, jejíž jediným majitelem a jednatelem jsem já. Já také rozhoduji a nesu za VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o. veškerou zodpovědnost. Nenechte se zmást mediálním vystupováním pana Boleslava Polívky jako valašského krále či Pavla Zedníčka jako našeho ministra. Podobných „zástupců“ máme desítky, ale na skutečném fungování Valašského království se nikdo z nich nepodílí. S některými osobnostmi spolupracujeme (například s Královnou matkou Jarmilou I. Šulákovou, ministrem dopravy Karlem Lopraisem či ministrem sportu Jiřím Raškou a s některými ne. Valašské království si částečně začalo žít svým vlastním životem.

Takže komu patří VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ? Majitelem autorských práv k projektu a registrovaných ochranných známek jsem já. Tím si nedělám nároky „na Valašsko“, jak říkají někteří zlí jazykové. Jediný kus země, který mi patří je kousek zahrady na Čeladné. Na co si však nároky dělám, je pojem, který se stal synonymem specifického regionu. Synonymem jeho kulturního potenciálu. Pojem kterému již od roku 1997 dávám konkrétní obsah. Asi bych ani něco podobného nepsal, kdybych již několik let neřešil s panem Boleslavem Polívkou spor. Tvrdím, že není valašským králem a v roce 2001 jsme ho z našeho trůnu sesadili. Původně recesní panovník a jeho pánové začali nabývat dojmu, že nám skutečně mohou vládnout. Začali neoprávněně zasahovat do mých práv a dokonce se mnou vedli řadu sporů u Úřadu průmyslového vlastnictví, které však všechny prohráli. Bližší informace naleznete ve spodní části této stránky. V roce 2001 na mě dokonce pan Polívka podal žalobu. Pan Polívka trpí utkvělou představou, že je králem skutečným a svého „královského titulu“ se snaží domoci soudem. Neúspěšně se snažil o registraci ochranné známky VALAŠSKÝ KRÁL BOLESLAV I, DOBROTIVÝ, ZVOLENÝ NA FURT. Pan Boleslav Polívka se žádným způsobem nepodílí ani na rozhodování, ani na financování ani na žádných jiných aktivitách společnosti VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ.

Přesto, že nás tento krok netěší, VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ se od „kralování“ pana Boleslava Polívky důrazně distancuje!


Za Valašské království
Tomáš Harabiš

Čtěte také O ochranných známkách Valašského království

12:28:24 - 09.08.05 - noshaq - Fakta oVK - 27603x