Italian Polish German Spanish Dutch French English
Zážitková univerzita Letenky Balíčky zážitků
CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ
 

Zlínská MF Dnes není objektivní – žádáme omluvu!

Vážený pane Filgasi, vážená redakce Mladé Fronty Dnes. Ve čtvrtek 31. ledna vyšel v příloze MF Dnes Východní Morava článek „Komu patří Valašské království?“ Většinou se již ke lživým a zkresleným výpadům proti nám nevyjadřuji, ale vzhledem k tomu, že tentokrát k nim došlo v deníku, který jinak považuji za objektivní médium, že nás tento výpad vážně poškozuje, a že byl dle našeho názoru takzvaně na objednávku, mám potřebu se k Vašemu článku otevřeně vyjádřit a požádat Vás o omluvu za nepravdivé výroky uvedené v tomto článku.

Na základě zákona č. 46/2000 Sb. Vás také žádáme rovněž o zveřejnění níže uvedeného textu k informacím uvedeným o mé osobě a Valašském království na relevantním místě v nejbližším možném vydání MF Dnes.

„Tomáši Harabišovi nebyla dána možnost se k tvrzením vyjádřit. Rozhovor, který MF Dnes použila, je ze začátku listopadu loňského roku a nemůže být tudíž reakcí na tvrzení, které se v článku objevují. Není pravda, že se Tomáš Harabiš, respektive Valašské království soudí s panem Boleslavem Polívkou. Žaloby byly podány panem Boleslavem Polívkou a jeho společností Farma Bolka Polívky s.r.o. Žalobami usiloval o zákaz používání označení Valašské království, Valašský král a dále sousloví vytvořené spojením slov se společným základem „valach“. Také další tvrzení v článku se neopírají o zjišťovaná fakta, ale vyjadřují pouze názory dotázaných osob a redakce. Prostor k vyjádření bude Tomáši Harabišovi poskytnut v některém příštím vydání MF Dnes“.

Důvody žádosti o omluvu jsou podrobněji rozepsány níže. Budu také rád pokud něco z níže uvedených komentářů použijete k omluvnému článku.

 • 1. Rozhovor se mnou, který pan Filgas použil, je ze začátku listopadu loňského roku, a nemůže být tudíž reakcí na tvrzení, které se v článku objevují. Vůbec nám nebyla dána možnost se k tvrzením vyjádřit, což je v rozporu s novinářskou etikou.
 • 2. Již první odstavec nerespektuje základní fakta:
  a) Já jsem se s panem Boleslavem Polívkou nikdy nesoudil. Veškeré spory vyvolal podnikatel Boleslav Polívka a jedna z jeho 8 společností - Poulain s.r.o., později Farma Bolka Polívky s.r.o. Průběžně útočil na naše ochranné známky u Úřadu
  průmyslového vlastnictví a na mou osobu a společnost VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ u soudu.
  b) Žaloby ze strany pana B. Polívky a jeho společnosti se několikrát měnily, nicméně v poslední verzi usiloval o to, aby nám soud zakázal používání označení Valašské království, Valašský král a dále sousloví vytvořená spojením slov se společným základem „valach“.
 • 3. V článku se tvrdí, že „osobnosti Valašska posílají vzkaz Tomáši Harabišovi…“. Rád bych věděl konkrétně které osobnosti – Jarmila Šuláková? Jaroslav Štika? František Martínek? Jirka Raška? Karel Loprais? Zdeněk Hrachový? S většinou osobností z Valašska jsem v kontaktu a nikdo z nich neví nic o tom, že by mi posílali vzkaz.
 • 4. V článku se uvádí, že „města a obce dokonce od Valašského království začínají odvracet štědrou sponzorskou ruku…“. Chtěli bychom vědět, která města. Neexistuje totiž jediné město ani obec, která by nás sponzorovala, a to ještě štědře. S městy a obcemi stejně jako s většinou našich partnerů a klientů máme standardní obchodní vztahy. Kupují si u nás služby – reklamní, grafické, organizační a zboží do informačních center. Někdy si koupí více, někdy méně. Vzhledem k dotacím z EU apod. jsme v minulých letech byli schopni tyto služby poskytovat za dotované ceny. Zmiňovaný Vsetín si u nás loni zaplatil služby v ceně 30 000 Kč a průběžně si nakupuje zboží do IC.
 • 5. V nadpise na straně C3 se píše „veřejnost a zástupci obcí stojí na straně Polívky“. Zajímalo by nás jak jste to zjišťovali? My máme totiž přesně opačné informace. Samozřejmě reakce lidí jsou jiné ve Frenštátě, v Rožnově, ve Vsetíně či ve Vizovicích. Nedovolili bychom si však bez solidního průzkumu tvrdit do médií cokoliv. Dále bych chtěl po Vás vědět na základě jakých informací tvrdíte, že jsou zástupci obcí na straně pana Polívky? Kterých obcí? Můžete nám je vyjmenovat? Opět jsme s mnoha z nich v kontaktu a máme opačné informace. O těch s kterými v kontaktu nejsme samozřejmě nevíme.
 • 6. Píšete, že nabídku na spolupráci pravidelně odmítá Igor Levč. Igora Levče již od roku 2003 nekontaktujeme. Měli jsme na jeho osobu a služby řadu stížností, a nemáme proto zájem s ním spolupracovat.

Nebudu komentovat vše, co se v článku objevilo. Myslím, že již shora uvedených dotazů a připomínek je zřejmá jedna věc. Článek naprosto ignoruje fakta a byl napsán velice tendenčně. Nezmiňuje se ani slovem o tom, co je již 11 let podstatou naší práce - rozvoj regionu Beskyd a Valašska v oblasti cestovního ruchu, kultury a jeho propagace.

A ještě pár slov k panu Polívkovi. Pan Boleslav Polívka a jeho společnost se pokoušela o velký mediální podvod, kdy na základě svého mediálního vlivu a vytvořené virtuální reality, ve které vystupuje jako „valašský král“, se pokoušel získat dílo a majetek v odhadované hodnotě desítek milionu korun – ochrannou známku „Valaské královstvje“. Pan Boleslav Polívka ještě donedávna podnikal v 8 společnostech, z nichž některé již skončily v konkurzu či v likvidaci. Mezi nimi byla dokonce společnost napojena na Smetkův H-Systém, kde dělal předsedu představenstva. I království pro něho mělo být pouhým „šoubyznysem“ na popularizaci vlastní osoby a farmy v Olšanech. „Úsměv“, o kterém stále hovoří i jeho příznivci, je jen pouhou zástěrkou jeho širokých podnikatelských aktivit. Pan Boleslav Polívka se na všem, co dnes představuje Valašské království, podílel pouze svým podpisem v pase Valašského království a popularizací v médiích. To ho však neopravňuje k tomu aby si usurpoval práva na dílo jiných osob.

Proč pes vrtí ocasem? Protože pes je chytřejší než ocas. Kdyby byl ocas chytřejší než pes, vrtěl by ocas psem… Tím chci říct, že pan Polívka se snaží být tím chytřejším ocasem a vy mu v tom pomáháte. Naše obrana není jen obranou proti jeho útokům, ale zejména proti vlivu „virtuální či mediální reality“ na realitu skutečnou. V těchto realitách jsou fakta médii překrucována a manipulována tak, jak si to lidé na pozadí přejí. Takže stokrát opakovaná lež se tak může stát pravdou…

O člověku, který by měl být králem Valašského království, máme dnes již úplně jinou představu a „absolutní král Boleslav Polívka zvolený na furt“ do ní nezapadá. Chceme vytvořit tradici podobnou té, kterou vytvořili lidé ve Vlčnově na Slovácku. (Jízda králů je nenahraditelným kulturním dědictvím po předchozích generacích a proto se KSK Vlčnov, Obec Vlčnov, Společnost jízdy králů, Zlínský kraj, Ministerstvo kultury ČR, soukromé firmy ale i mnoho občanů Vlčnova i dalších měst a obcí v ČR i zahraničí snaží napomáhat jejímu zachování. Každá jízda králů je novým originálním provedením tohoto zvyku a pro její aktéry svého druhu určitým iniciačním obřadem (jak je známe ze starých kultur) při vstupu mezi dospělé občany obce. Provádějí ji vždy 18letí chlapci a každý z nich jede jako člen královské družiny jen jednou v životě. Králem může být jen malý chlapec ve věku 10–12 let převlečený do dívčího kroje. První dnes známá informace o vlčnovské jízdě králů pochází z roku 1808, ale její kořeny zcela jistě pochází z doby mnohem starší – podle některých vědců až z doby předkřesťanské.)

Samozřejmě nebudeme nikoho kopírovat. Již jsme avizovali, že půjde o krále, který vzejde z „Klání o trún Valašského království a půlky princezny“. Tento král bude mít určitá práva a bude na trůnu vždy 4 roky. Poté bude muset svůj trůn obhájit v dalším klání, jinak o něho přijde. Pravidla a scénář klání připravujeme.

A ještě pár slov k takzvanému Spolku za zachování Valašských tradic. Za 11 let naší činnosti jsme se o spolku dozvídali vždy pouze v souvislosti s útoky na Valašské království a mou osobu. Vždy to byly projevy neznalosti, lži, urážky, nadávky, závist, žárlivost, vyhrožování a zbabělost. Jen ve vašem článku je příkladů několik. A vždy útoky přes média. Nikdy nás nikdo z nich nekontaktoval ani nenavštívil. Jaké tedy že to udržují tradice? Žádná z výše uvedených vlastností ani činností mezi ty tradiční valašské nepatří. Na Valašsku žili vždy lidé drsní jako jejich kraj, ale povahy rovné a dobré. Spolek by se měl stydět nebo přejmenovat.

S pozdravem
za Valašské království
Tomáš Harabiš
10:44:10 - Pondělí, 04.02.08 - 9114x - trvalý odkaz

Související články:


RSS 2.0, tisk, email

Komentáře musí být před publikováním schváleny.